Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tallrik

TALLRIK Rund, flat, med kälformig kep och nästan rakt utstående brätte samt på låg fotkant. Dekor: I relief. På brättets utsida fyra mindre brottytor efter bränningsstöd. Godset gulvitt, blyglaserat; s. k. flintporslin. I botten en rosett av fem medsols böjda akantusblad, utgående från en fembladig blomma. Kring rosetten ett enkelt flätband, på kepen en bård av tätt ställda tvärgående räfflor. Runt brättet en sammanhängande rad tvärställda akantusblad med nedåtböjda spetsar, därutanför ett enkelt flätband. Kring brättets ytterkant en stavformig upphöjning. Höjd: 2,4 cm, diameter: 23,7 cm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Tallrik
Kategori
  • Tallrikar
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material Flintporslin
Storlek
  • Höjd 2.4 cm
  • Diameter 23.7 cm
Teknik
  • Dekor
  • Blyglasyr
  • Relief
Datering 1800

1800 Cirka

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Kahlert, Edouard
Inskription Signatur/Påskrift: På bottnens utsida instämplat fabriksmärke
Föremålsnummer XLVI:XIII:E.a.01._HWY