Föremål

Någhra nyttigha andelighe loffsånger och wijsor. Stockholm: Anno MDCI

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1601
Tillverkningsplats Stockholm
Föremålsnummer 110167_SKOBOK