Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Skjutstege

STEGE (skjut-). Av furu. Dubbel i två avdelningar, vardera med smala sidostycken och platta stegpinnar. Inre avdelningen skjutbar. Nedtill på vardera sidan på yttre avdelningen ett tvärgående fotstycke. Inköpt av Walther och Wilhelmina von Hallwyl på Berliner Gewerbeausstellung i Treptow vid Berlin 1896.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Stege
Kategori
  • Hushåll
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material Furu
Storlek
  • Bredd 41.5 cm
  • Längd 214 cm (hopskjuten)
Tidigare ägare Berliner Gewerbeausstellung
Föremålsnummer IV:XVII:O.a.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1937
Titel
STEGE (skjut-).
Text
Af furu. Dubbel, i två af delningar, h vardera med smala sidostycken och platta stegpinnar; inre afdelningen skjutbar samt hängande på två å yttre afdelningen upptill å hvardera sidan befintliga bärhakar af järn, mellan dessa hakar en rundstafvig järnpinne; afdelningen flyttbar på hvarje stegpinne. Nedtill å hvardera sidan å yttre afdelningen ett tvärgående långt fotstycke, inre afdelningen upptill å hvardera sidan med ett gångjärn samt mellan dessa en pinne som den mellan bärhakarna; hvardera afdelningen med sju pinnar å hvardera sidan. Längd, hopskjuten: 2.14 m.; bredd: 0.415 m. Inköpt af Walther och Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, å Berliner Gewerbeausstellung i Treptow vid Berlin 1896 hos F. I. Voigt vid deras vistelse i nämnda stad tillsammans med fröken Ida Uhse 28 Maj—3 Juni 1896 under deras resa genom Grekland, Macedonien och Serbien samt åter öfver Schweiz 15 Mars—6 Juni 1896. Förestående uppgifter lämnade med ledning af fröken Ida Uhses Reseanteckningar. Ankom 17 Juni 1896, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Betald sistnämnda dag. Pris: Mk 28, se Rescontra (Walther von Hallwyl).