Föremål

signet A C Reuterholm

Helt av stål. Oval platta, däri graverat vapen, skrafferade färgangivelser, oval sköld med kulbård, kluven av blått och guld, därpå springande häst helt skrafferad för blått. Skölden krönt med hjälm med plym, över sköldens nederdel lagt en trumpet. Sköldhållare två svanar, bakom skölden ett standar. Postament i form av moln. Upptill spegelvänd text: "MELIORAEXPECTO", slät kantring. Plattans ovansida svagt konisk, därpå genombrutet, lyrformigt skaft med oval skiva nertill och droppformig ring upptill.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Signet
Kategori Sigill
Material Stål
Storlek Längd 34 mm (platta), Bredd 32 mm (platta), Höjd 2 mm (platta), Höjd 38 mm (total)
Teknik gravering
Antal 1
Datering 1771 (1771 cirka)
Tidigare ägare Ägare: Reuterholm, Axel Christian, Ägare: Ädelgren, Anna Emilia, Givare: Nationalmuseum
Inskription Signatur/Påskrift: MELIORA EXPECTO, Signatur/Påskrift: MELIORA EXPECTO
Föremålsnummer 2709_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:147