Föremål

Kulturhistoriska museets Östarp

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Litteratur
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering
1924
Tillverkare
Föremålsnummer
LXIII:I:J.a.16._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Karlin, G. J:son. [Georg Fredrik Johansson.]
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1955
Text
Kulturhistoriska museets Östarp. Dess natur, historia och ändamål. Fästskrift till invigningen den 2 Augusti 1924. [Illustrationer i autotypi, fototypi och litografi med färger.] Lund, Håkan Ohlssons Boktryckeri 1924. 90 s. III kartor. Grevinnan Wilhelmina v. Hallwyl tillägnas denna skrift. 1 vol. 4:0. Band (helt skinn-). Af brunt marmoreradt kalfskinn. Dekor i guldtryck. Å pärmarna en yttre ram af en spiralbård med två linjer innanför. Skinnet mellan linjerna mörkbrunt. En inre ram af ett pärlsnöre med ett tvåflikigt blad i hömen. Å frampärmen i midtfältet en på höm stående kvadrat med insvängda sidor. Utanför en dylik med öppna höm och ändarna rullade i spi-taler. Skinnet i kvadraten mörkbrunt. Ytterst å formeringen en bård af omväxlande blomkalkar och knoppar och utmed pärmfodret en smal triangelbård. Ryggen uppdelad i tre fält genom tvärband af en linje. Andra fältet titelfält. Öfver och under detsamma två från hvarandra vända spiraler. Kring ryggtaflan en enkel linjeram. Ka-pitälband i svart och hvitt. Guldsnitt. Försättsblad af »fransk antikmarmor» i bruna och gröna färger samt något svart och guld. Flygblad af hvitt papper. Rygg- och sidtitel i guldtryck. Ryggtitel: karlin. östarp. Sidtitel: östarp. Bokband af rödt siden. Nedtill å bakpärmens insida i guldtryck: a. o. andersson's bokbinderi. lund. Fodral af papp, öfverklädt med »fransk antikmarmor» i bruna och gröna färger samt något svart och guld (samma som försätts-bladet) och fodradt med hvit flanell.