Föremål

Aktiebrev

AKTIEBREV nr 471256-471260 i Stockholms Enskilda Bank. Utställt på Ebba von Eckermann den 15 Oktober 1956. Brevet omfattar totalt fem aktier. Stämpel på framsidan talar om att aktierna skiftades per den 5 april 1972. Inuti finner man att Ebba von Eckermann vid ett tillfälle skrivit under i kolummnen "Transporteras på...". På baksidan visar tre stämplar inköp av aktier i Kohlswa Jernverks AB AB Scania-Vabis 1961, utlämnande av delbevis från 1966 års fondemission och inköp av aktier i AB Export-Invest 1971. Gåva 1992 från Carl Fredrik Tersmeden

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning
  • Aktiebrev
  • Aktie
Kategori
  • Obligationer
  • 64. LXIV Arkiv
Material Papper
Storlek
  • Bredd 22 cm
  • Höjd 28.5 cm
Datering 1956
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare
Föremålsnummer S.LXIV:II:A.c.a.01._HWY