Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

För verifikationer

estående av ett genombrutet avlångt bladliknande ornament, i vars mitt en fembladig blomma på rak stjälk, från denna utgående från vardera sidan två utböjda smala blad, däromkring en oval smal ram, omgiven av en liknande, på vars båda sidokanter en uppåt avsmalnande repstav; ramarna upptill förenade i ett hjärtformigt bladornament, i vars mitt ett upphängningshål; nedanför blomstjälken två halvcirkelformiga bågar, som korsa ramarna, samt därunder en fyrbladig blomma, från vars mitt utgående en uppåtböjd lång rundstavig krok med spetsig ytterända. Tillhört inventarierna på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymt i Blasieholmstorg 11, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Krok
Kategori
  • Hushåll
  • 02. II Kontorets inventarier
Material Järn
Storlek
  • Bredd 9.5 cm
  • Höjd 15 cm
Teknik
  • Gjutet
  • ornerat
Föremålsnummer II:IV:B.l.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
KROK för verifikationer.
Text
Af järn, gjuten. Bestående af ett genombrutet aflångt bladliknande ornament, i hvars midt en fem-bladig blomma på rak stjälk, från denna utgående åt hvardera sidan två utböjda smala blad, däromkring en oval smal ram, omgifven af en liknande, å hvars båda sidokanter en uppåt afsmalnande repstaf; ramarna upptill förenade i ett hjärtformigt bladornament, i hvars midt ett upphängningshål; nedanför blomstjälken två halfcirkelformiga bågar, som korsa ramarna, samt därunder en fyrbladig blomma, från hvars midt utgående en uppåtböjd lång rundstafvig krok med spetsig ytterända. Höjd: 15 cm.; bredd: 9.5 cm. Tillhört inventarierna å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hall-wyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, inrymdt i Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober i8g6—1909.