Föremål

Karl XII:s fältbok. = Fält-Book hwilken Hans Kongl. Maij. Konung Carl den XIIte med sig fördt utur Turkiet. Manuskript

Kuvertband av pergament. Brev i omslagets främre fack lyder: "Denna bok, en present af Hans Exellence Fält marskalken m.m. Herr Grefve Fabian Wrede till undertecknad, öfverlämnas vördnadsfullt till Ägaren af Skoklosters dyrbara samlingar. Stockholm den 20 Aprill 1834. J. Edv. Carleson." Donatorn med största sannolikhet Jakob Edvard Carleson (1792-1847).

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Tillverkare Karl XII av Sverige (Författare)
Tidigare ägare Ägare: Wrede, Fabian, Ägare: Carleson, Jakob Edvard
Föremålsnummer 110180_SKOBOK