Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Strykugn

STRYKUGN med rökrör samt sex strykjärn. Av järn, gjuten. Övre delen åttasidig, kilformigt avsmalnande uppåt, med sidorna upptill avslutade mot ett kort rör, varpå rökröret fästes. Nedtill längs sidorna en utstående kant till stöd för strykjärn. Undre delen som fyr, avlång, med fasade hörn och utsvängda sidor. Asklåda saknas. Höjd: 35,5 cm, sidbredd: 15 cm. Rökrör: Av järnplåt, runt, jämngrovt, upptill med ett rätvinkligt knä. Längd: 1,156 m. diameter: 8,1 cm. Stykjärn: Av järn, gjutna, massiva, platta, hjärtformiga samt med handtag. Handtaget utgöres av en på järnets översida liggande platt skena med i rät vinkel upphöjda ändar mellan dessa en svarvad träkavel av ask eller björk. Höjd: 15-16,3 cm. Längd: 16-16,8 cm, bredd: 10,8-12,8 cm, tjocklek: 4-4,4 cm. Strykugnen inköpt av Wilhelmina von Hallwyl på 1870-talet eller 1880-talet hos J & C.G. Bolinders Mekaniska Verkstad Aktiebolag, Stockholm. Strykjärnen inköpta av Wilhelmina von Hallwyl under 1800-talets senare hälft hos olika handlare i Stockholm. Överförda av Wilhelmina von Hallwyl år 1916 från säteriet Ericslund, Södermanland till Hallwylska huset, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Strykugn
Kategori
  • Hushåll
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material Järn
Datering 1870 – 1899

1870 - 1899

Tillverkningsplats
Tidigare ägare J & C.G. Bolinders Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Föremålsnummer IV:XVIII:R.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1937
Titel
STRYKUGN med rökrör samt sex strykjärn.
Text
Af järn, gjuten. Öfre delen åttasidig, kilformigt afsmalnande uppåt, med sidorna upptill afslutade mot ett kort rör, hvarå rökröret fästes; upptill å hvarje sida i relief en tvärgående båge samt i svicklama mellan dessa ett treflikigt blad; nedtill längs sidorna en utstående kant till stöd för strykjärnen. Undre delen som fyr, aflång, med fasade hörn och utsvängda sidor, hvarå i relief uppåtvända bågar, mellan dessa ett bladornament; under fyren en utsvängd sarg med tvärgående bågar och bladornament som de sistnämnda samt i hvarje hörn en bladornerad utsvängd låg fot. Å fyrens främre ända midt för en af öfre delens sidor en nedåt fällbar lucka på gångjärn, vid öfre kanten ett hål efter en knopp, som saknas. Inuti fyren ett löst galler (rost). Asklåda saknas. Å sidan ofvanför luckan ingjuten stämpel: Höjd: 35.5 cm.; sidbredd: 15 cm. Rökrör: Af järnplåt, rundt, jämngroft, upptill med ett rätvinkligt knä. Längd: 1.165 m.; diameter: 8.1 cm. Strykjärn: Af järn, gjutna, massiva, platta, hjärtformiga samt med handtag; å hvarje järn kring öfre kanten en ingripen staf; handtaget utgöres af en på järnets öfversida liggande platt skena med i rät vinkel uppböjda ändar, mellan dessa en svarfvad träkafvel af ask eller björk, med spolformig midt och utsvällda ändar samt fäst på en genom kafveln gående ten, fastnitad vid skenans ändar; skenan fäst vid järnet med två stora skrufvar med kull-riga hufvuden. Höjd: 15—16.3 cm. Längd: 16—16.8 cm.; bredd: 10.8—12.8 cm.; tjocklek: 4—4.4 cm. Anm. Två af träkaflarna spräckta och defekta. Strykugnen inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, på 1870- eller 1880-talet hos J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads Aktiebolag, Kaplansbacken 10, Stockholm. Strykjärnen inköpta af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, under 1800-talets senare hälft hos olika handlande i Stockholm. Öfverförd af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, år 1916 från säteriet Ericslund, Västerljungs socken, Södermanland, till huset n:r 4 vid Hamngatan, Stockholm.