Föremål

Militär orderkopiebok. Manuskript

Kuvertband av skinn

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering 1700 – 1750 (1700-talets första hälft)
Föremålsnummer 110252_SKOBOK