Föremål

Arkivhandling, biografi. Brev.

Biografi. Brev. Adelbirg, Gertrud, se Fredrika-Bremer-Förbundets Landthushållningsskola. Euler, H. von, professor. Stockholm, 25.2.1908. I brev.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Biografi, Brev
Kategori Brev, 64. LXIV Arkiv
Datering 1908
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.L.a.04._HWY