Föremål

pansarskjorta, Turkisk

Av järn, bestående av skenor och ringar, de förra 50 mm långa, 15 mm breda, ordnade i 9 vertikala band; varje skena har i motstående smalsidor tre ringhål och är så lagda intill och över varandra, att varje ring dras genom 3 skenor, med den därjämte omfattar 2 dubbelringar, som utgör förmedlingen till nästa rad; de fem mellersta radernas skenor är guldtauscherade i skrift och ornament; de yttersta av dessa fem ha upptill var sin 80 mm hög skena, på mitten utdriven i en spiralformig, räfflad knapp; ringarna är nitade och med 10 mm tvärsnitt; utom de ovan beskrivna bildar de nedtill en 200 mm hög pansarbård. Se 5787:1 - deposition från SHM 1900-04-03. SHM nr 320, avlämnad 1750. Persisk (med blyerts turkisk), 1600-talet.

Upphov: Mohr, Jens, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Pansarskjorta
Kategori
Ringbrynjor
Storlek
  • Höjd 720 mm
  • Bredd 650 mm (största)
Antal
1
Föremålsnummer
23315_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 5787:88