Föremål

Samlade skrifter

Band 1-6. 1. Lyriska och smärre episka dikter. [2], XXXII, [6], 270 s. 2. Psalmer samt öfversättningar och bearbetningar. [8], 296 s. 3. I. Större episka dikter. I. [4], 348 s. 4. Fänrik Ståls sägner och prosa-dikter. [4], 334 s. 5. Dramatiska dikter. [4], 263 s. 6. Literära(!) och strödda uppsatser. [4], 249, [7] s. 6 vol. 8:0. Band av brun chagrinpressad klot. Originalpärm, sign. I. ELKAN

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Skönlitteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1870
Tillverkningsplats
Tillverkare Runeberg, Johan Ludvig (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:H.a.35._HWY