Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Gullveig Kallstenius.

Tre visitkort från Gullveig Kallstenius. Första kortet daterat 1924 Handskrift "Med vördsamt tack". Andra kortet daterat 1924. Tredje kortet daterat 1926.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1924 – 1926

1924 - 1926

Tidigare ägare Kallstenius, Gullveig
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.453._HWY