Föremål

hillebard

Klinga, L: 670 mm, med fyrsidigt tvärsnitt. Intill basen etsad streckdekor och kryss (stämpel?). Yxblad halvmånformigt mycket konkavt med skurna utskott med sicksackkant på över- och undersidan. Haken nedåtböjd med stort tvärgående utskott med sicksackskurna ändar och mindre kantiga utskott på över- och undersidan. Vällningsskada på ett av utskotten Holk, L: 88 mm, med rektangulärt tvärsnitt bildad av fyra metallskenors övre del, kulformiga nitar på flatsidorna och platt fyrsidig ring runt nedre delen. Därnedanför är skenorna smalare, L: 940 mm, nitade vid skaftet, delvis brutna. Åttsidigt brunbetsat skaft av ask. Intill holken och mitt på skenorna är gröna textilfragment av ylle fastnitade. Spår av fransar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hillebard
Kategori Hillebarder
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 2520 mm
  • Bredd 210 mm
  • Längd 785 mm (ståldel)
  • Vikt 2550 g
Antal 1
Tidigare ägare Fleetwood, Georg Abraham
Föremålsnummer 5952_LRK
Andra nummer Nr 1867: 2358
Litteratur Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 71