Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Grevinnan Douglas f. Ehrensvärd.

Två visitkort från Grevinnan Anna Louise Dorotea Douglas f. Ehrensvärd. Första kortet daterat 1918 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 26.01.1919 samt sorgkant.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1918 – 1919

1918 - 1919

Tidigare ägare Douglas f. Ehrensvärd, Anna Louise Dorotea
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.234._HWY