Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Moustapha Chekib Bey, Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de S. M. I. le Sultan.

Fyra visitkort från Moustapha Chekib Bey, Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire de S. M. I. le Sultan. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1915, vikt i nedre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka, 1915. Fjärde kortet daterat 1915, vikt i nedre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka, 1915.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1915

1914 - 1915

Tidigare ägare Chekib, Moustapha
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.90._HWY