Föremål

Rapporter

1899:6 R - Rapporter från: Brädgården (Ljusne) Gruvorna Ljusne sågverk

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1899
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.240._HWY