Föremål

Sv.Jägarförbundets belöningsmedalj

Krönt silvermedalj Åtsida: porträtt av Oskar I, halsbild, profil h, signatur vid avskärningen: "L.P.L." (L.P. Lundberg), omskrift: "OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. O. VEND. KONUNG". Frånsida graverad av M. Frumerie 1833: eklövskrans och omskrift: "BELÖNINGSMEDAILLE AF SVENSKA JÄGARE FÖRBUNDET STIFT. D. 3. APR. 1830", innanför kransen graverad text: "Till H.K.H.Kronprinsen GUSTAF Svenska Jägarförbundets Förste Hedersledamot 18 30-11 89". Band av grönsidenmoaré med gula kantränder.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medalj
Kategori Medaljer
Material Silver, Sidenmoaré
Storlek Höjd 47 mm, Diameter 34 mm
Antal 1
Datering 1889-11-30, 1889
Tillverkningsplats Stockholm, Sverige
Tillverkare Lundberg, L P (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Dekor: Oskar I, halsbild, profil h
Fysiska egenskaper Färg: Gul
Föremålsnummer 1804_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:348