Föremål

Brev inkommande

1888:1 B - Brev inkommande: A-B Arfwedson, Alf. London Berner & Nielsen. London Berner & Nielsen. Paris. Järn Berner & Nielsen. Paris. Trä

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1888
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.130._HWY