Föremål

Ben

Hela occipitale, nästan fusionerade suturer och en markerad protuberantia occipitalis. Enl T. J Arnes publ "Das Bootgraberfeld von Tuna in Alsike" (1934), ett manligt skelett.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Ben
Material
Ben obränt
Storlek
Vikt 130 g
Datering
400 – 1100
Tidsperiod
Yngre järnålder
Föremålsnummer
416567_HST
Osteologisk artbedömning
Homo sapiens (Människa)
Osteologisk benslagsbedömning
Cranium (Kranium)
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1895
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare