Föremål

Psalmen Davids nach frantzosischer melodey in teutsche reimen gebracht durch D. Ambr. Lob. wasser. Dantzigk. Werden verkauft bey Andreas Schimmeln buchfürer.

Band av sprängd kalv med guldtryckt dekor. Pärmfyllnad av trä. Guldsnitt.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Tillverkningsplats Danzig
Tillverkare
Föremålsnummer 95850_SKOBOK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium