Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Major Carl de Mare.

Tjugo visitkort från Major Carl de Mare. Första kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Sveavägen 22, Djursholm. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1916. Sjätte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1919. Femtonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1919. Sjottonde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Artonde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Kommendörsgatan 35. Nittonde kortet daterat 1921, vikt i övre högra hörnet. Tjugonde kortet daterat 1923, vikt i övre vänstra hörnet samt sorgkant. Adress (nedre högra hörnet) Breitenfeldgat. 2.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1923

1914 - 1923

Tidigare ägare Maré, Carl de
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.213._HWY