Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Överstelöjtnant och Fru Hallenborg.

Två visitkort från Överstelöjtnant Carl Hallenborg och Fru Hallenborg. Första kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1916

1914 - 1916

Tidigare ägare Hallenborg, Carl
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.351._HWY