Föremål

In Jesu nomine Thens ett tusende sexhundrade try och tiugw åhrs wijks sorgen, när fordom edle och wälborne herres, her Clas Bielkes, friherre til Wijk ... Sveriges rijkes rådh ... salige lijk adeligen til Åkers kyrkia then 30. novembris jordföras skulle ... predikat aff Lars Oluffzson Wallio ... Tryckt i Vpsala aff Eskil Matzson, åhr 1623.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1623, 1600 (1623; 1600 (bandets tillverkning); 1623 (tryckår))
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Bielke, Clas (Medförfattare), Wallius, Laurentius Olai (Författare), Mattsson, Eskil (Tryckare)
Föremålsnummer 108629_SKOBOK