Föremål

Kopior, Fakturor, Rapporter

1898:6 C-R - Kopior av järn och träfakturor - Rapporter från: Brädgården Gruvorna Ljusne sågverk (fortsättning i volym 232)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1898
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.231._HWY