Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Jägarofficerssabel

Fäste av reliefornerad, förgylld mässing. Kappa framåtböjd, direkt övergående i den konvexa, släta ryggskenan, nitknapp kulformig, utgående från en oval, tvärräfflad kartusch, avgränsad av en tuktad bladkrans, som framtill övergår i en bandrosett och baktill i ett bladornament liknande en pinjekotte. Handbygel flat, överdelen intappad i kappans nederdel och bågformigt nedåtböjd till något inböjd nederdel, som rätvinkligt ansluter till den raka främre parerstången; den bakre parerstången tämligen kort och nedåtböjd, ytteränden hoprullad nedåt. På utsidan pareranordning med genombruten ornering i gustaviansk stil: nedtill en parerplåt med oval, tvärräfflad trekronorssköld, omgiven av en tuktad bladkrans. På vardera sidan om trekronorsskölden en sidobygel; dessa byglar är ovanför skölden sammanförda (men åtskilda), de ansluter till handbygelns överdel. Kaveln klädd med mörkbrunt skinn och lindad med tvinnad, tunn, förgylld mässingstråd. Klinga böjd, eneggad, utom vid det ca 300 mm långa tvåeggade spetspartiet. Utmed ryggkanten en smal hålkäl, som upphör vid spetspartiet. Mellan den smala hålkälen och eggsidan en bred, grund dylik. Sabeln har tillhört framlidne landshövdingen m m Gustaf Adolf Montgomery (1792-1861), fänrik 1809, löjtnant vid Värmlands fältjägarkår 1810.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Officerssabel, Sabel
Kategori Sablar
Material Mässing, Skinn, Mässingstråd, Stål
Storlek Längd 812 mm (klinga), Bredd 35 mm (klinga)
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1808 (Ca 1808)
Tidigare ägare Givare: Liljenstolpe, Adolf Fredrik, Ägare: Montgomery, Gustaf Adolf
Inskription Dekor: riksvapen, Sverige, tre kronor
Fysiska egenskaper Färg: Mörkbrun
Föremålsnummer 6275_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 2036:a