Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ryttmästare E. F. Sörensen och Fru Sörensen

Tre visitkort från Ryttmästare E. F. Sörensen och Fru Sörensen. Första kortet daterat 1916. Andra kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1920.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1918 – 1920 (1918 - 1920)
Tidigare ägare Ägare: Sörensen, E. F.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.849._HWY