Föremål

Fotografi. Selamlik-ceremoni vid Yıldız Hamidiye-moskén, Konstantinopel.

Selamlik-ceremoni vid Yıldız Hamidiye-moskén, Konstantinopel. Text på originalet: "Constantinople. Cérémonie du Selamlik dans la Mosquée Hamidije." Fotografierna LXVI:O.01.-54. kommer från resan till Turkiet och Mindre Asien som Wilhelmina och Walther von Hallwyl gjorde den 27 april - 20 juni 1901. De lämnade Sverige den 5 november 1900 för Egypten, där de stannade till den 28 mars 1901, då de fortsatte till Palestina. Den 27 april fortsatte de till Turkiet och Mindre Asien. Med på resan var Wilhelminas sällskapsdam, fröken Ida Uhse. I Konstantinopel (Istanbul) anslöt sig Wilhelminas mor Johanna Kempe och kusindottern Elma Hök. Fotografierna är inköpta av Wilhelmina i Konstantinopel (Istanbul) och Brussa. Alla uppgifter kommer från Ida Uhses reseanteckningar.

Datering 1901 – 1901 (Senast 1901)
Föremålsnummer LXVI:O.15._HWY