Föremål

Visitkort från Kapten C. G. Bredberg

Ett visitkort från Kapten C. G. Bredberg, daterat 26.01.1914, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) Skörby Bålsta.

Datering 1914
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.130._HWY