Föremål

Medaljstamp

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Medaljstamp
Kategori 57. LVII Minnespenningar och prismedaljer
Tillverkningsplats Stockholm, Sverige
Föremålsnummer S.LVII:B.f.09._HWY