Föremål

L´heureux accident ou la maison de campagne. Comedie...A Brusselles, chez Geoerge de Backer...1695

Band av marmorerat papper.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1695
Tillverkningsplats Bryssel
Tillverkare Passerat, Francois (Författare)
Föremålsnummer 110146_SKOBOK