Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Greve Clas Cronstedt.

Femton kort från Greve Clas Cronstedt. Första kortet daterat 1914, vikt i nedre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i nedre vänstra hörnet, adress (nedre högra hörnet, handskrift).....Tredje kortet daterat 1916, vikt i nedre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i nedre högra hörnet. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Adress ".....". Åttonde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1919, , vikt i nedre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1919, vikt i nedre högra hörnet. Elfte kortet daterat 1921. Tolfte kortet daterat 1921. Trettonde kortet daterat 1921. Fjortonde kortet daterat 1922. Femtonde kortet daterat 1923

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1923

1914 - 1923

Tidigare ägare Cronstedt, Clas
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.192._HWY