Föremål

Rekvisitioner, Slutsedlar, Fakturor, Revisionsberättelser, Verifikationer, Skeppningsdokument, Lilla Kassan, Inventarieförteckning, Rapporter

1883:10 R-V - Rekvisitioner och slutsedlar - Revisionsberättelser - Skeppningsdokument, Inventarieförteckning för Ljusne brädgård, Virkesrapporter - Trävarufakturor - Verifikationer till Lilla Kassan

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1883
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.93._HWY