Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Triumph Eyelet Punch

Käftar raka, långa, fyrsidiga, s. k. parallellverkande, ledade vid skänklarna. Skänklar böjda, med starkt rundade utsidor, varpå ett refflat fint rutmönster; insidorna urholkade, i den ena en längdgående spiralfjäder. På vardera käftens insida vid ytterändan en kort rund tapp, mellan vilka tappar skoningarna nitats på föremålets båda sidor, då tången sammanpressas; vid inre ändan i ena käften en lång rundstavig tapp med snett avskuren ytterända; från motsatta käftens utsida utgående en hake, bildande en klyka; i vardera av hake och käft ett runt hål, vari den förut beskrivna tappen löper, då tången sammanpressas och genom den snett avskurna tappändan klipper hål i de föremål, som inskjuts i klykan. I klykan en skjutbar ställskiva, fasthållen medels en skruv på hakens ena sida. Ask med hålskoningar: Av bleckplåt, lackerad i gulbrunt. Rund med trycklock, varpå tryckt i svart upptill: 250 TRIUMPH EYELETS TO BE USED WITH THE TRIUMPH EYELET PUNCH NO 3 MADE IN U. S. A. Nedtill: B. LAWRENCE STATIONERY CO. LONDON & NEW-YORK. Skoningar: Av mässing, vitkokade. Svagt konisk holk, på vars grövre ända en utstående fläns. Mått: L 17,5; B över skänklarna 4 - 7 Ask H 2,9 D 6,1 Skoningar H 0,6 D 0,7 Tillhört inventarierna på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, privata kontor, inrymt i Hamngatan 4, Stockholm, 1921 - 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Häfttång för hål och hålskoningar jämte ask med hålskoningar.
Kategori
  • Övriga kontorstillbehör
  • 02. II Kontorets inventarier
Material Stål
Teknik polerat
Tillverkningsplats USA
Inskription Signatur/Påskrift: På tångens båda sidor stämplar, på den ena (orig. 1/2): på den andra (orig. 1/2): Samt på ena skänkelns utsida (orig. 1/2):
Föremålsnummer II:VI:B.d.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
HÄFTTÅNG för hål och hålskoningar (Triumph Eyelet Punch) jämte ask med hålskoningar.
Text
Af stål, polerad. Käftar raka länga, fyrsidiga, s. k. parallellverkande, ledade vid skänklarna. Skänklar böjda, med starkt rundade utsidor, hvarå ett reffladt fint rutmönster; insidorna urholkade, i den ena en längdgående- spiralfjäder. Å hvardera käftens insida vid ytterändan en kort rund tapp, mellan hvilka tappar skoningarna nitas på föremålets båda sidar, då tången Sammanpressas; vid inre ändan i ena käften“ en lång rundstafvig tapp rtied snedt afskuren ytterända; från motsatta käftens utsida utgående en hake, bildande klyka; i hvardera af hake-och käft ett rundt hål, hvari den förut beskrifna tappen löper, då tången sammanpressas och genom den snedt afskurna tappändan klipper hål i de föremål, som inskjutas» i klykan. I klykan en skjutbar- ställskifva, fasthållen medels en skruf på hakens ena sida. Å tångens - båda sidor stämplar, å den ena (orig. !/i): å den andra (ong. 1 2): samt å ena skänkelns utsida (orig. 1/2)l Längd: 17.5 cm.; bredd, öfver skänklarna: 4.7 cm. Ask med hålskoningar: Af bleckplåt, lackerad i gulbrunt. Rund, med trycklock, hvarå tryckt i svart upptill: 250 TRIUMPH EYELETS TO BE USED WITH THE TRIUMPH EYELET PUNCH No 3 MADE IN U. S. A. Nedtill: B. LAWRENCE STATIONERY CO. LONDON & NEW-YORK. Skoningar: Af mässing, hvitkokade. Svagt konisk holk, å hvars gröfre ända en utstående fläns. Ask, höjd: 2.9 em.; diameter: 6.1 cm. Skoningar, höjd: 0.6 cm.; diameter: 0.7 cm. Amerikansk tillverkning. Tillhört inventarierna å Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, privata kontor, in-rymdt i Hamngatan 4, Stockholm, 1921 — 1930.