Föremål

beslag t seltyg

Åtsida: Hjärtformig och buktig. Frånsida: På två av beslagen platt, 5-kantigt bakstycke. Det tredje med triangulär frånsida. Kopparbult slagen genom de två styckena. Rester av läder. Inslagna i papper med påskrift: " Beslag till seltyg, 26.1 1922."

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Beslag
Kategori Selar
Material Koppar
Storlek Längd 20 mm, Bredd 15 mm
Antal 3
Föremålsnummer 2489_LRK