Föremål

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter.

Hyreskontrakt. Bostadslägenheter. Hyresgäst (om inget annat står): Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Isaak Hirsch. Nr 2 Hamngatan, 11 rum m.m. Stockholm 11 April 1908. 1.10.1908- 1.10.1911. Bilaga: Brev maskinskrivet från Lifförsäkrings-Aktiebolaget- Victoria. 29 Dec 1908.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Bostadslägenheter, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.a.05._HWY