Upphov: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kassaskrin

Rektangulärt, bestående av en yttre och inre del, den senare i tre fack (för växelmynt och frimärken), vardera delen med raka kanter och plan botten; duken vävd i små fyrkantiga rutor. På båda delarna kring övre kanten en stav av mässingsplåt; på varje hörn en över detta pålagd mässingsplåt, omviken på bottnens undersida samt där, på yttre delen med en halvsfärisk fot; längs plåtarnas kanter en skarp rygg. Yttre (undre) delen för sedelmynt. I ett av facken fem svenska 1-öres kopparmynt av åren 1915, 1921, 1923, 1924 och 1925. Mått: Yttre delen H 5,9; L 20; B 11; Inre delen H 2,9 L 19,2 B 10,1 Mynt diam 1,6 Tillhört inventarierna på Wilh. H. Kempes kontor, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843 -1883; därefter på firman Wilh. H. Kempes (innehavare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg II, 1884 - 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896 - 1909; sedermera på Walther von Hallwyls privata kontor 1909 - 1921 samt slutligen på Wilhelmina von Hallwyls f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Penningskrin
Kategori
  • Kontorstillbehör
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Järntrådsduk
  • Mässingsplåt
Föremålsnummer II:II:A.l.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
PENNINGSKRIN (kassaskrin).
Text
Af fin järntrådsduk samt mässingsplåt. Rektangulärt, bestående af en yttre och en inre del, den senare i tre fack (för växelmynt och frimärken), hvardera delen med raka kanter och plan botten; duken väfd i små fyrsidiga rutor. Å båda delarna kring öfre kanten en staf af mässingsplåt; å hvarje hörn en öfver detta pålagd mässingsplåt, omviken på bottnens undersida samt där, å yttre delen, med en halfsfärisk fot; längs plåtarnas kanter en skarp rygg. Yttre (undre) delen för sedelmynt. I ett af facken fem svenska i-öres kopparmynt af åren 1915, 1921, 1923, 1924 och 1925. Yttre delen, höjd: 5.9 cm.; längd: 20 cm.; bredd: 11 cm. Inre delen, höjd: 2.9 cm.; längd: 19.2 cm.; bredd: 10.1 cm. Mynt, diameter: 1.6 cm. Anm. Hörnlödningarna å yttre delens kantstaf sönderbräckta. Tillhört inventarierna å WlLH. H. Kempes kontor, inrymdt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm, 1843—1883; därefter å firman Wilh. H. Kempes (innehafvare Walther von Hallwyl och Johanna Kempe, f. Wallis) kontor, Blasieholmstorg 11, 1884— 30 September 1896, och Hamngatan 4, 1 Oktober 1896—1909; sedermera å Walther VON Hallwyls privata kontor 1909—1921 samt slutligen å WILHELMINA VON Hallwyls, f. Kempe, kontor där från sistnämnda år t. o. m. 1930.