Föremål

Redovisningar, Verifikationer, Ångfartyg, Hållsviken I, Hållsviken II, Trosa, Onkel Adam, Ragnhild

Redovisningar och verifikationer. Ångfartygen "Hållsviken I", "Hållsviken II", "Trosa", "Onkel Adam" och "Ragnhild" 7 volymer Volym 1 1870: "Hållsviken I", "Hållsviken II" och "Trosa" Volym 2 1872-1873: "Hållsviken I" och "Hållviken II" Volym 3 1872: "Hållsviken I" och "Hållsviken II" 1876: "Hållviken I", "Hållsviken II" och "Onkel Adam" Volym 4 1887: "Raghild" 1891-1892: "Ragnhild" och "Trosa" Volym 5 1893-1894: "Ragnhild" och "Trosa" Volym 6 1895-1896: "Ragnhild" och "Trosa" Volym 7 1897-1900: "Trosa"

Museum Hallwylska museet
Datering 1891 – 1900

1870; 1872; 1873; 1876; 1877; 1887; 1891-1900

Föremålsnummer LXIV:II:A.g.d.a._HWY