Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Carl Frisk.

Tio visitkort från Carl Frisk, häradshövding. Första kortet daterat 31.12.1915. Adress (nedre högra hörnet) Strandvägen 7. A. Andra kortet daterat 23.12.1916. Tredje kortet daterat 30.12.1917. Fjärde kortet daterat 30.12.1917. Femte kortet daterat 1918. Sjätte kortet daterat 1918. Sjunde kortet daterat 30.12.1919. Åttonde kortet daterat 30.12.1919. Nionde kortet daterat 26.01.1919, vikt i övre högra hörnet. Står på kortet "Verkst direktör i Aktiebloget Stockholms Handelsbank". Handskrift (nedanför namnet) "Med en vardsama helsning (Hälsning)!". Tionde kortet daterat 31.12.1920.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1920 (1915 - 1920)
Tidigare ägare Ägare: Frisk, Carl
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.299._HWY