Föremål

Visitkort från Greta Lagercrantz.

Två visitkort från Greta Lagercrantz. Första kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1919, vikt i högra sidan.

Datering 1916 – 1919

1916 - 1919

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.507._HWY