Föremål

Tvedia cum vicecomitatu Etterico Forestae. etiam Selkirke dictus. Twee-Dail with the Sherifdome of Etterik-Forrest called also Selkirk. [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 6. Amsterdam, 1662]

[Auct. Timotheo Pont.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1654, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 368.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Pont, Timothy (Deltagare)
Föremålsnummer 110605_SKOBOK