Föremål

Priskuranter

Affärshandlingar Supplement (Diverse) P - Priskuranter: (ordnade efter företagsnamn) L-R S-Ö (fortsättning i volym 09)

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Supplement, Diverse
Kategori 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:II:A.b.08._HWY