Föremål

Hyreskontrakt. Stall m.m.

Samhälls- och Rättsvetenskap. Hyreskontrakt. Stall m.m. Hyresgäst (där inget annat står) Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Frimurare Ordens Drätsel Direktorium. Nr 1 Stallgatan. I stall för 2ne hästar. Stockholm 28 Juni 1928. 1.10.1890-1.10.1891 (1.10.1895).

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Stall m.m, Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.b.01._HWY