Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Rock till "En Catalans klädning ".

Rock av vit taft med påsydda ljusblå sidenband. Dräkten är tillsammans med gnr 17/46-17/192 en gåva av H.M. Konungen (Gustaf V) genom chefen för Kungl. Husgerådskammaren 1917.

TILLÄGG: Upptagen som "En Catalans klädning" under rubriken "Ballet och Pantomime Kläder" i inventariet över slottsteatern på Rosersbergs slott [1806]. Förteckningen ingår bland Karl XIII:s bouppteckningshandlingar. Sammanlagt nio manliga dansdräkter av detta slag har bevarats i Livrustkammaren. Dräkterna består av rock, väst och byxa. En mössa av vit taft "randad med ljusblå tafts band" har ursprungligen hört till, men är idag inte bevarad. Plaggen följer det sena 1700-talets snitt, men har också flera drag typiska för teaterkostymer som de påsydda ränderna och den falska knäppningen. Regionala karaktärer (som "katalaner") ingick vanligtvis i den komiska dansgenren i tidens pantomimer och baletter. Den vita och blå färgen hänvisar dock inte till någon specifik nationell eller regional dräkt, utan snarare till den typiska framställningen av herdar eller bybor på den franska scenen. I italiensk commedia dell' arte refererar de blå ränderna till karaktären Mezzetino, förebilden för Molières Scapin. Flera av de katalanska dräkterna är märkta med namn som överensstämmer med de hovmän som spelade en grupp sjömän, Castellans, i divertissemanget "En venetiansk fest" på Stockholms slott 1777. Det är därför möjligt att benämningen på dräkten är en felskrivning. Hela arrangemanget var utformat av Gustav III som en överraskning för hans mor, Lovisa Ulrika. Bland annat uppträdde här två grupper med sjömän, eller "Nicolettes et Castellans" som Gustav III skriver. I detta sammanhang är det logiskt och troligt att man vid utformningen kan ha inspirerats av kostymerna från commedia dell'arte-figurer.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Rock
Kategori Teaterkostymer
Material
 • Taft
 • Siden
 • Linne
Storlek
 • Längd 855 mm (fram)
 • Längd 830 mm (bak)
 • Längd 630 mm (ärm)
Antal 1
Datering 1775 – 1785 (cirka)
Tidsperiod 1700-tal
Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
 • Färg: Vit
 • Färg: ljusblå
Föremålsnummer 14877_LRK
Andra nummer Nr 1867: 17:132
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Inventarium uppå Rosersbergs Theaters Magasin [1806]
Text
 1. En Catalans klädning, bestående af en Råck af vitt taft med ljus blå tafts uppslag och Revers randad med ljusblå tafts band, en väst af ljus blådt taft randad med vita tafts band, ett par vida byxor af vitt taft randade med ljus blå taft band och en Myssa af vitt taft randad med ljus blå tafts band.
 2. En dylik klädning som föregående.
 3. En dylik klädning som föregående.
 4. En dylik klädning som föregående.
 5. En dylik klädning som föregående.
 6. En dylik klädning som föregående.
 7. En dylik klädning som föregående.
 8. En dylik klädning som föregående, dock utan Myssa.
 9. En dylik klädning som föregående, dock utan Myssa.