Föremål

Fidelissimi Divinae Voluntatis interpretis, d[omini] Thomae Aquinatis, doctoris angelici, de eadem Voluntate Divina pronunciata; a f[ratre] Sigismundo Zębecio, sacrae theol[ogiae] studente formali Ord[inis] Praedic[atorum]; Cracoviae, ad aedes Sanctissima

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1628 (1628 (tryckår))
Tillverkningsplats Kraków
Tillverkare Jędrzejowczyk, Maciej (Tryckare), Zębecki, Zygmunt (Författare)
Föremålsnummer 109384_SKOBOK