Föremål

Ekonomi

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1898 – 1914

1898-1914

Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.809._HWY