Föremål

Ekonomi

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ekonomi - Verifikationer, föremål
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1888 – 1904

1888-1904

Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer LXIV:I:Q.b.g.a.665._HWY