Föremål

Visitkort från J. Christerson f. d. Viceamiral.

Sexton visitkort från Jarl Christerson f. d. Viceamiral. Första kortet är utan datum , vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet är utan datum, handskrift (nedre högra hörnet) "g. n. år!". Sjätte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1917. Tionde kortet daterat 1918, vikt i övre vänstra hörnet. Elfte korte daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Tolfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1919, vikt i övre vönstra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1921. Sextonde kortet daterat 1921.

Datering 1914 – 1921

1914 - 1921

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.173._HWY