Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från J. Christerson f. d. Viceamiral.

Sexton visitkort från Jarl Christerson f. d. Viceamiral. Första kortet är utan datum , vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet är utan datum, handskrift (nedre högra hörnet) "g. n. år!". Sjätte kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1917. Tionde kortet daterat 1918, vikt i övre vänstra hörnet. Elfte korte daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Tolfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1919, vikt i övre vönstra hörnet. Fjortonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Femtonde kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1921. Sextonde kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1921

1914 - 1921

Tidigare ägare Christerson, Jarl
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.173._HWY