Föremål

Aegypten in BIld und Wort

Band helt av tyg. Originalpärm av grön, pressad klot med runda pärmhörn, (som K.N.b.05.)

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Reselitteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1904
Tillverkningsplats
Tillverkare Ebers, Georg Moritz (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:N.a.09._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1955
Titel
Griebens Reiseführer.
Text
[Kartor i litografi.] Band 24, 83, 113. Berlin, Grieben-Verlag, Albert Goldschmidt. 3 vol. 8:0. Band 24. Die Schweiz. Kleine Ausgabe. Auszug aus der 27. Auflage der grossen Ausgabe. Mit 13 Karten. 27. Auflage. 1925. Berlin, Druck von Richard Gahl. 264, 12 sid. [8] kartor. Band 83. Eisenach, die Wartburg und Umgebung. Dreizehnte Auflage bearbeitet von Hermann Nebe. Mit zwei Karten, einem Grundriss und einem Panorama. Berlin, 1922. 64, [2], XII sid. [1] karta. Band 113. Zürich und Umgebung. Mit zwei Karten und zwei Grundrissen. 1922. Berlin, Ernst Siegfried Mittler und Sohn, Buchdruckerei G. m. b. H. 72, 2 sid. [2] kartor. Band 24. Band (halft tyg-). Kartonnerad originalpärm. Pärm af kartong, öfverklädd med gul-rutadt papper (tygimitation), meden annons i blått tryck å bakpärmen. Dekor i blått tryck. Å pärmarna upptill och nedtill ett tvärgående band (titelfält å frampärmen). Å frampärmens midtfält en cirkel (titelfält) i en streckad kvadrat, å bakpärmen en annons. Rygg af gulbrun klot. Dekor i blått tryck. Upptill och nedtill å ryggen ett tvärband (fortsätter å pärmarna). Försättsblad af hvitt papper med annonser i svart tryck. Rygg“ och sidtitel i blått tryck. Ryggtitel i ryggens längdriktning: Schweiz, Kleine Ausgabe. Sidtitel: Griebens Reiseführer (ut-spard mot blå botten). Band 24 Schweiz Kleine Ausgabe 1925. Band 83, 113. Band (pappers-). Kartonnerad originalpärm. Af gult papper, med en annons i blått tryck å bakpärmen, utan formeringar. Dekor som i band 24. Försättsblad af hvitt papper med annonser i svart tryck. Rygg- och sidtitel i blått tryck. Ryggtitel i ryggens längdriktning 82: Eisenach und Wartburg, 113: Zürich und Umgebung. Sidtitel 83: Griebens Reiseführer. Eisenach und die Wartburg 1922, 113: Griebens Reiseführer. Zürich und Umgebung 1925.